top of page

A grafológia a személyiség megismerésének egyik módszere, mely a pszichológia alkalmazott területéhez tartozik és igazodik. Nem kapcsolódik más ezoterikus szemléletú módszerekhez.

 

Személyiségvizsgáló eljárás

 

A kézíráselemzés az egyik legtárgyilagosabb és legdiszkrétebb személyiségvizsgáló eljárás! A kézírásunk egyéni módon jellemez bennünket. Ahogyan nincs két egyforma ember, úgy nincs két egyforma kézírású sem. Jellemünk, teljes személyiségünk tükröződik kézírásunkban.

A kézírás neurológiai szempontból az agyműködés lenyomata, míg karakterológiai szempontból a személyiség pszichés működésének megnyilvánulása. Ezek jellemzőit és összefüggéseit kutatja a grafológia és vizsgálja a grafológus.

 

Meddig írunk kézzel? 

 

Gyakori kérdés, hogy ma, amikor alig írunk kézzel, a billentyűzetet használjuk munkánk során, van-e még létjogosultsága a kézírásnak?

A kézírás az emberiség kulturális örökségének része, olyan kincs, mely nem veszíti el létjogosultságát, legfeljebb ma ritkábban alkalmazzuk. Amennyiben rutinszintű használata kialakult, úgy ez a képességünk sem vész el és megformálása mindig jellemez bennünket! A számítógépek nyújtotta technikai lehetőségek pedig a grafológus munkáját is segítik és eddig nem tapasztalt pontosság és mélység jellemzi a grafológusok munkáját.

 

Tudománytörténete több száz éves 

 

A grafológia története szinte egyidős a kézírással. Az első írásos megfigyelések az ókorba nyúlnak vissza. Tudománytörténete filózófusok, tudósok, művészek történe is.

Egységes elméleti rendszert először a "Grafológia atyja", a francia Jean Hippolyte Michon szerzetes alkotott, ő indította el az első grafológiai újságot is 1872-ben. Létrehozta az első nemzeti grafológiai társaságot, a Francia Grafológiai Társaságot.

A Német Grafológiai Társaság 1897-ben alakult, a kiváló grafológus és filozófus, Ludwig Klages vezetésével.

 

Mérföldkő volt a grafológiában Max Pulver orvos, pszichológus munkássága is, aki Jung hatására alkotta meg és tette közzé 1928-ban a térszimbolika elméletét.

A svájci neurobiológus, orvos Rudolf Pophal az agyműködéssel kapcsolatban vizsgálta a kézírást, felhívta a figyelmet az agyi irányításra, s vallotta, hogy nem a kezünkkel, hanem az agyunkkal írunk.

 

A magyar grafológiáról röviden

 

A magyar grafológia története a reformkorig nyúlik vissza, de első igazán jeles képviselője Románné Goldzieher Klára volt, aki 1926-ban a Nyugat c. folyóiratban publikált először, a háború után New Yorkban grafológiát oktatott egyetemen.

1930-ban alakította meg más neves grafológusok, dr. Balázs Dezső ügyvéd és dr. Hajnal Richárd idegorvos társaságában a Magyar Írástudományi Társaságot.

A két világháború között virágzó magyar grafológiai élet számos kiváló grafológust tartott nyilván: Bíró József, Bendetz Móric, Soltész István, stb.

A II. világháború után akárcsak a pszichológiát, a grafológiát is tiltották, mégis akadt neves grafológus, mások mellett Csötörtök Csaba, aki életben tartotta, és tovább fejlesztette mindazt a tapasztalatot, ami fölhalmozódott.

 

1987-ben újra megalakult a Magyar Írástanulmányi Társaság.A rendszerváltás után megélénkülő grafológiai szakma számos jelentős képviselőjének és a körülöttük kialakult iskoláknak legfőbb célkitűzése volt, hogy a grafológia államilag elismert szakmává váljon. Ez az álom megvalósult, hiszen az emelt szintű grafológus végzettség az előző évtizedekben már szerepelt az Országos Képzési Jegyzékben. Sajnos 2013. szeptember 1-től az OKJ újraszervezése következtében a grafológia nem szerepel az államilag elismert szakmák között. A grafológus szakma arra törekszik, hogy az előzőleg már meglévő hivatalos státuszt visszaszerezze a grafológiának.

 

A képzésünk a tudományterület fejlődésével együtt halad és naprakészen követi az igényeket és az elért eredményeket.

 

Szakmai etika és a személyiség védelme

 

Fontos tudni, hogy grafológiai elemzés csak  kézírás készítőjének írásos beleegyezésével végezhető. A grafológus szakmát a személyiségi jogok maximális tiszteleletben tartása jellemzi. A grafológus olyan szakember, aki minimum két éves szakmai tanulmányok után szakértő vizsgabizottság előtt vizsgát tett szakember. Munkájukat a Magyar Írástanulmányi Társaság Etikai Kódexe szabályozza

Mi a grafológia?

bottom of page